Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
MindSonar Centrum > Produkty

Produkty

Měření 

MindSonar je on-line počítačová aplikace vyvinutá pro měření sestavení našich stylů myšlení - metaprogramů
Co máme na mysli, když  říkáme "Myšlení"? 

V MindSonar, se slovem "myšlení " rozumí kombinace self-talk (vnitřní monolog), obrazů a pocitů (emoce a vjemy), co je důležité (kritéria a hodnoty), a co je pravda (víry nebo přesvědčení).

Předpokládá se, a to je rozdíl oproti většině ostatních psychologických měření, že naše Meta-programy a kritéria se budou lišit v různých situacích.Například, když někdo vede tým, může myslet úplně jinak, než když si hraje se svými dětmi. Proto MindSonar vždy měří něčí styl myšlení ve specifickém kontextu.

MindSonar neměří, co si lidé myslí, nebo o čem přemýšlí. MindSonar měří, JAK přemýšlíme, CO je pro nás důležité, JAKÝ je STYL (strategie) našeho myšlení, že děláme věci tak, jak je děláme.

MindSonar a Business 

Kde je využití MindSonar prospěšné?
MindSonar lze použít všude tam, kde je důležité pochopit, jak lidé myslí a proč dělají věci tak, jak je dělají. Aplikace mohou být v rámci osobní rozvoje (např. pomoci koučovanému klientovi být lepším rodičem) nebo související s profesionálním rozvojem, růstem jednotlivců i organizací. Rozsah využití MindSonar v praxi je široký a požívá se efektivně například pro:

Zlepšení komunikace:  Přizpůsobení komunikace a sdělení zpráv ke stylu myšlení lidí, kterým je zprávu určena. Zlepší se tak porozumění, přijetí a akceptace v rámci komunikace.

Efektivní koučování: Pomáháme lidem pochopit, proč se „zasekli“ a nacházejí se v paralýze, nebo naopak velkém zrychlení (např., zažívají nepříjemné emoce a omezující chování) v určitých situacích a proč se jim daří (např., zažít příjemné emoce a svobodné chování) v jiných situacích.

Přizpůsobení se lidem v profesionální, či studijní oblasti: Přizpůsobení (flexibilita) dominantní stylů myšlení při práci, či studiu stylům myšlení zúčastněných lidí. To pro jednotlivce usnadňuje a zefektivňuje učit se, či pracovat v týmu.

Modelování excelentnosti: Mapování stylu myšlení, který umožňuje některým lidem dosahovat mimořádné věci, tak, aby tato schopnost byla více dostupná a naučitelná pro ostatní.

Rozvoj psychologické kapitálu: Posílení cenné prvků ve stylu myšlení lidí, a tím zvýšení duševní kapitál skupiny nebo organizace.

Výběr kandidátů: Definování stylu myšlení, který převládá mezi lidmi, kteří fungují dobře v určité pozici (Banchmark profile). Výběr lidí, kteří mají podobný způsob myšlení.

Pochopení kompetencí: Zmapování základní struktury v seřazení jednotlivých stylů myšlení a hodnot, pro určité požadované sady dovedností nebo kompetencí. 

Změna kultury: Identifikace dominantní způsob myšlení ve skupině, týmu s cílem stanovit, které meta-programy by mohly být přizpůsobeny pro dosažení lepších výsledků, či změnu firemní kultury  v požadovaném směru.

Certifikace 

Pro ty, kteří mají zájem stát se MindSonar Profesionálem a využívat měření metaprofilu ve své profesionální praxi jako kouč, manažer nebo HR profesionál v rámci své profese, či společnosti jsme připravili program Certifikace.

Licence pro použití MindSonar lze získat pouze po absolvování MindSonar certifikačního školení (minimálně 6 dní školení) a složením certifikační zkoušky. MindSonar odborníci jsou registrovány v mezinárodním registru MindSonar a mají právo používat certifikační pečeť na svých webových stránkách a v dalších publikacích.