Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
MindSonar Centrum > Co je MindSonar > MindSonar a Business

MindSonar a Business

Kde je využití MindSonar prospěšné?
MindSonar lze použít všude tam, kde je důležité pochopit, jak lidé myslí a proč dělají věci tak, jak je dělají. Aplikace mohou být v rámci osobní rozvoje (např. pomoci koučovanému klientovi být lepším rodičem) nebo související s profesionálním rozvojem, růstem jednotlivců i organizací. Rozsah využití MindSonar v praxi je široký a požívá se efektivně například pro:
 
Zlepšení komunikace:  Přizpůsobení komunikace a sdělení zpráv ke stylu myšlení lidí, kterým je zprávu určena. Zlepší se tak porozumění, přijetí a akceptace v rámci komunikace.
 
Efektivní koučování: Pomáháme lidem pochopit, proč se „zasekli“ a nacházejí se v paralýze, nebo naopak velkém zrychlení (např., zažívají nepříjemné emoce a omezující chování) v určitých situacích a proč se jim daří (např., zažít příjemné emoce a svobodné chování) v jiných situacích.
 
Přizpůsobení se lidem v profesionální, či studijní oblasti: Přizpůsobení (flexibilita) dominantní stylů myšlení při práci, či studiu stylům myšlení zúčastněných lidí. To pro jednotlivce usnadňuje a zefektivňuje učit se, či pracovat v týmu.
 
Modelování excelentnosti: Mapování stylu myšlení, který umožňuje některým lidem dosahovat mimořádné věci, tak, aby tato schopnost byla více dostupná a naučitelná pro ostatní.
 
Rozvoj psychologické kapitálu: Posílení cenné prvků ve stylu myšlení lidí, a tím zvýšení duševní kapitál skupiny nebo organizace.
 
Výběr kandidátů: Definování stylu myšlení, který převládá mezi lidmi, kteří fungují dobře v určité pozici (Banchmark profile). Výběr lidí, kteří mají podobný způsob myšlení.
 
Pochopení kompetencí: Zmapování základní struktury v seřazení jednotlivých stylů myšlení a hodnot, pro určité požadované sady dovedností nebo kompetencí.
 
Změna kultury: Identifikace dominantní způsob myšlení ve skupině, týmu s cílem stanovit, které meta-programy by mohly být přizpůsobeny pro dosažení lepších výsledků, či změnu firemní kultury  v požadovaném směru.

 

Potřebujete pomoct?

Nechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Preferovaný způsob kontaktování:

zde